صفحه اصلی > تماس با ما 
  •  ایران، هرمزگان، بندرعباس،بلوار شهيد چمران
  •   شماره تلفن :07633344428
  •   فاکس :07633317340
  •   كدپستی : 7919693116
  •   پست الکترونیک : hps@hums.ac.ir