مقدمه و ضرورت: ایجاد حساسیت در سازمان ها نسبت به حفظ سلامت کارکنان خود، سلامت محیط زیست پیرامون و سلامت مصرف کنندگان خدمات و محصولاتشان، پاسخگویی اجتماعی آنها را افزایش می دهد. تربیت پیام گذاران سلامت به منزله تشکیل شبکه سازمانی رابطان یا مروجان سلامت در سازمان ها و نهادهای گوناگون و از این راه جلب حمایت و عملیاتی کردن توجه به عوامل اجتماعی موثر بر سلامت است.

شرح وظایف:

  • مستند سازی پروژه ها و پیشرفت برنامه های بین بخشی مرتبط به سلامت در سازمان محل کار خود
  • شرکت در جلسات کارگروه تخصصی سلامت و امنیت غذایی حسب مورد و ارایه گزارش های لازم
  • عضویت و مشارکت فعال در کمیته پایش و عملیاتی کردن برنامه جامع سلامت استان زیر نظر کارگروه تخصصی سلامت و امنیت غذایی
  • حمایت از سیاست های سازمانی سالم در دستگاه مربوطه
  • هماهنگی و اطلاع رسانی موثر برای اجرای پروژه های مرتبط و منتج از برنامه جامع سلامت استان

 

   دانلود : صورتجلسه_پیامگذاران.docx           حجم فایل 26 KB